• Hasan Basri Hamulu <br /> Y. Mimar | İTÜ 1980 <br /> İTÜ | 1982 <br /> End. Yapım Sist.
  Hasan Basri Hamulu
  Y. Mimar | İTÜ 1980
  İTÜ | 1982
  End. Yapım Sist.
 • Emel Sönmezay Yılmaz <br /> Y. Mimar | İTÜ 2013 | Politecnico di Milano 2016
  Emel Sönmezay Yılmaz
  Y. Mimar | İTÜ 2013 | Politecnico di Milano 2016
 • Ömer Hamulu <br /> Mimar | YTÜ 2009 <br /> IED Roma | 2010 <br /> Sürd. Kentsel Tasarım
  Ömer Hamulu
  Mimar | YTÜ 2009
  IED Roma | 2010
  Sürd. Kentsel Tasarım
 • Filiz Hamulu <br /> Mimar | İTÜ 1982
  Filiz Hamulu
  Mimar | İTÜ 1982
 • Erdem Hamulu <br /> Mimar | BAÜ 2014
  Erdem Hamulu
  Mimar | BAÜ 2014
 • Didem Şenel Akın <br /> Yönetici Asistanı
  Didem Şenel Akın
  Yönetici Asistanı
 • Metin Aktürk <br /> Muhasebe
  Metin Aktürk
  Muhasebe
 • Naz Nalbantoğlu <br /> Mimar | BAÜ 2014
  Naz Nalbantoğlu
  Mimar | BAÜ 2014
 • Neda Yağlı <br /> Y. Mimar | YTÜ 2014 | YTU 2017
  Neda Yağlı
  Y. Mimar | YTÜ 2014 | YTU 2017

 

Pimodek Proje Ofisi | İstanbul / Maçka